LOGO UPO màu trắng LOGO UPO màu trắng

SỰ RA ĐỜI VÀ KHÁT VỌNG

Thanh thiếu niên 2 thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh… được tiếp xúc và học tập rất nhiều về thái độ và kỹ năng sống. Vậy tại sao thanh thiếu niên Nha Trang nói riêng và miền Trung nói chung không được tiếp cận những giá trị để trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh hơn để thành công trong tương lai?

--> Và đó là lý do UPO xuất hiện tại thành phố biển Nha Trang.

Layer 0 LOGO UPO màu trắng

SỰ RA ĐỜI VÀ KHÁT VỌNG

Thanh thiếu niên 2 thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh… được tiếp xúc và học tập rất nhiều về thái độ và kỹ năng sống. Vậy tại sao thanh thiếu niên Nha Trang nói riêng và miền Trung nói chung không được tiếp cận những giá trị để trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh hơn để thành công trong tương lai?

--> Và đó là lý do UPO xuất hiện tại thành phố biển Nha Trang.

Layer 0 LOGO UPO màu trắng

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Đến năm 2023, xây dựng thái độ sống tích cực và kỹ năng sống cần thiết cho 100.000 thanh thiếu niên miền Trung để tạo nên thế hệ công dân văn minh, bản lĩnh. Kiến tạo 1.000 công dân ưu tú trên các lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển của khu vực miền Trung và Việt Nam.

Đồng hành, trang bị kiến thức cùng các bậc phụ huynh miền Trung trên hành trình nuôi dạy con.

Hỗ trợ các trường TH, THCS, THPT khu vực miền Trung trong việc giáo dục học sinh về thái độ, kỹ năng sống.

IMG_7174 LOGO UPO màu trắng

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Đến năm 2023, xây dựng thái độ sống tích cực và kỹ năng sống cần thiết cho 100.000 thanh thiếu niên miền Trung để tạo nên thế hệ công dân văn minh, bản lĩnh. Kiến tạo 1.000 công dân ưu tú trên các lĩnh vực đóng góp cho sự phát triển của khu vực miền Trung và Việt Nam.

Đồng hành, trang bị kiến thức cùng các bậc phụ huynh miền Trung trên hành trình nuôi dạy con.

Hỗ trợ các trường TH, THCS, THPT khu vực miền Trung trong việc giáo dục học sinh về thái độ, kỹ năng sống.

flyup1